สร้างสุขทุกชีวิตในอาคาร

ไม้อัดเฌอร่า

ประสบการณ์จากผู้ใช้

ประสบการณ์ของมืออาชีพ 07

โครงการ : คณะแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ออกแบบ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์

Modern-Oriental Style in a Healthcare Space

Pixellated Art on Hygienic Materials

“Universal Design คือการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานต้องเหมาะสมกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาวะร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนชรา ผู้ป่วย ผู้พิการ รถเข็น และอุปกรณ์การแพทย์”


อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 1 ภายในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต ถูกเนรมิตให้เป็นคลินิก อาคารเรียนสำหรับนักศึกษาแพทย์ และห้องเรียนและปฏิบัติการคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ด้วยผลงานการออกแบบของ ผศ.ดร.อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิภาวดีและอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้ออกแบบอาคารไว้

ในสไตล์โมเดิร์น รูปทรงทันสมัย และมีการจัดแบ่งสัดส่วนของห้องและพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัว


ภายหลังเหตุการณ์น้ำท่วม เมื่อปี 2554 ส่งผลให้บริเวณชั้น 1 ของอาคารรังสิตประยูรศักดิ์เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงมีการบูรณะปรับปรุงขึ้นใหม่และดีไซน์ให้เป็นพื้นที่คลินิกของคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเน้นในเรื่องของสุขภาพและความงามแบบตะวันออก ซึ่งมีทั้งแพทย์แผนจีน อินเดีย การใช้สมุนไพร และคลินิกความ

งาม ในการปรับปรุงและตกแต่งครั้งนี้ยังคงกลิ่นอายความโมเดิร์น ความสวยงาม ความน่าเชื่อถือ และคำนึงถึงหลักการ ‘Healthcare Design’ เพื่อสุขอนามัยของผู้ป่วยหรือผู้ใช้อาคาร แต่เสริมการออกแบบให้มีความสวยงามและเน้นความเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคนิคการเจาะ การฉลุ มาใช้สร้างลวดลายต่างๆ ลงบนวัสดุได้อย่างสวยงาม โดย

ได้แรงบันดาลใจมาจาก Pixel Pattern


“ความสำคัญของการออกแบบพื้นที่ Healthcare มีความแตกต่างจากการออกแบบอาคารทั่วไป เนื่องจากต้องคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสะอาด มีแสงธรรมชาติเข้าถึงอย่างเพียงพอ มีงานระบบที่พร้อมรองรับกับอุปกรณ์ทางการแพทย์และต้องสอดคล้องกับหลัก Universal Design คือการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานต้องเหมาะสมกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาวะร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนชรา ผู้ป่วย ผู้พิการ รถเข็น ไปจนถึงอุปกรณ์การแพทย์” นอกจากการออกแบบพื้นที่ การเลือกวัสดุก็ถือเป็นอีกหัวใจสำคัญในการออกแบบ Healthcare ด้วย


“วัสดุที่เลือกมาใช้ในการออกแบบนั้นนอกจากความสวยงามแล้ว ยังต้องปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคารทั้งจากการใช้งานและคุณสมบัติของวัสดุเอง เช่น พื้นผิวของวัสดุต้องไม่สะสมฝุ่นและเชื้อโรค วัสดุที่ใช้ฟอร์มัลดีไฮน์ ฝุ่นแร่ต่างๆ เช่น ใยหิน และน้ำยากันปลวกก็ไม่ควรใช้ เพราะวัสดุพวกนี้อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจได้ มือจับหรือราวจับที่ได้รับการสัมผัสตลอดเวลานั้น จะต้องทำความสะอาดง่ายและทนทานต่อความชื้นและสารเคมีทำความสะอาด กระเบื้องพื้นก็ไม่ควรเลือกที่ผิวมันวาว เพราะอาจทำให้ผู้ป่วยลื่นล้มเกิดอุบัติเหตุได้”


ดังนั้นการเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับการออกแบบและการใช้งาน จึงนับเป็นเรื่องท้าทายที่สถาปนิกและมัณฑนากรไม่ควรมองข้าม เมื่อทำการออกแบบพื้นที่อาคารประเภทต่างๆ


นวัตกรรมสีเขียว

SHERA ply in Media