ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

SHERA ply Distributors

Thailand

The Thai-Olympic Fibre Cement Co.,Ltd.

Address: 2426/3 Mahaphant Bldg., Chareonkrung Rd.,
Bangkorlhaem, Bangkok, 10120 THAILAND
Telephone: +66 2 289 9888
Fax: +66 2 289 9800
Email: living_clinic@sherasolution.com

South Asia

Mahaphant Fibre-Cement (South Asia) Pvt Ltd.

Address: 101, D.S. Udyog Bhavan, Veera Desai Road,
Andheri (West), Mumbaii 400053, India
Telephone: +91-22-674-4343, +91-22-674-4646
Fax: +91-22-673-4115
Email: info@shera.in

ที่อยู่บริษัท

บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 2426/3 อาคารมหพันธ์ ถนนเจริญกรุง
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 289 9888
โทรสาร: +66 2 289 9800
อีเมล: SHERAcallcenter@sherasolution.com

SHERA Public Company Limited

Address: 2426/3 Mahaphant Bldg., Chareonkrung Rd.,
Bangkorlhaem, Bangkok, 10120 THAILAND
Telephone: +66 2 289 9888
Fax: +66 2 289 9800
Email: SHERAcallcenter@SHERAsolution.com